title
Inimese granuloosa rakuliinide KGN ja COV434 geeniekspessiooni profiili võrdlus primaarsete luteiniseerunud granuloosa rakkudega
The gene expression profile of human granulosa cell-lines KGN and COV434 compared to primary lutinized granulosa cells
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele