title
Optimeeritud tarneahela mudeli kasutuselevõtu mõju ettevõtte keskkonnasäästlikkusele (Eesti tootmisettevõtte näitel)
The Impact of Implementing Optimized Supply Chain Model on Company's Environmental Sustainability. A Case Study of Estonian Production Establishement
author
Kim, Jevgenia
defence date
language