title
Kulla hinna kujunemisega seotud tegurite mõju Tavex Grupi ettevõtete kulla müügile
The impact of factors related to gold price formation on Tavex Group companies gold sales
author
Koel, Kaarel
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal