title
Üro e-valitsemise uuringute ja OECD 2019. aasta digivalitsemise indeksi asjakohasus e-valitsemise sidusrühmade jaoks: Antigua ja Barbuda juhtum
Relevance of the UN e-government surveys and the OECD digital government Index 2019 to e-government stakeholders: The case of Antigua and Barbuda
author
Peters
Shamaise Shennette
defence date
language