title
Ajalooliste rajatiste mõju tänapäevasele hoonestusele Kaitseliidu Peastaabi hoone näitel
Impact of historic structures on modern buildings based on the example of the Headquarters of the Estonian Defence League
author
Raudsepp, Rauno
keywords
muldkindlustusvöönd
raveliin
täitepinnased
hoone deformatsioonid
vajumisvaatlused
laboratoorsed uuringud
välikatsed
earthen fortification zone
ravelin
fill
subsidences
deformation of buildings
subsidence monitoring
field testing
defence date
language