title
Teradata tehnilise metadata agregeerimine ühtsele koondvaatele
Teradata technical metadata aggregation on a common dashboard
author
Tirs, Nils
supervisor
defence date
language