title
Projekteerimise korraldamise toimivuse analüüs ja parandusettepanekud ehitusprojekteerimise ettevõttes
Analyses of efficiency of design management and proposals for improvement in a construction design company
author
Reile, Sandra
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network