title
Mootoriõlide happe- ja leelisearvu määramise metoodikate väljatöötamine mittevesikeskkonnas potentsiomeetrilise tiitrimise meetodi abil
Working out of method for determining of acid and base number of motor oils by non-aqueous potentiometric titration
Разработка методик определения кислотного и щелочного числа моторных масел методом неводного потенциометрического титрования
author
Andreeva, Tamara
keywords
leelisearv
üldine happearv
tugev happearv
sünteetilised õlid
poolsüntetilised õlid
base number
total acid number
strong acid number
total base number
synthetic oils
semisynthetic oils
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information