title
Eesti automaatikaettevõtte analüüs füüsilise turvalisuse rikkumiste kohta
Analysis of the Estonian Automation Company for Breaches in Physical Security
author
Orlov, Henry
keywords
Riigi Infosüsteemi Amet
andmete turvalisus
Information System Authority
data security
defence date
language
department / college