title
Eesti sõudekoondise kevadiste laagripaikade võrdlusanalüüs
Benchmarking of Estonian rowing team spring training camps
author
Suursild, Geir
keywords
sõudmine
spordilogistika
laagripaigad
osakaalud
rowing
sport logistics
training camps
weights method
defence date
language