title
Eesti väikeettevõtte väärtuse hindamise praktilisi probleeme diskonteeritud rahavoogude näitel
Practical application of discounted cash flow valuation for Estonian small companies
author
Tameri, Tarvi
keywords
diskonteeritud vabade rahavoogude meetod
lõpetav väärtus
käibekapitali vajadus
riigirisk
pirvate equity valutaion
discounted free cash flow method
capital assets pricing model
cost of private equity
risk free rate
country risk
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only