title
Süvendustööde mõju heljumi kontsentratsiooni ruumilisele jaotusele, hinnatuna kaugseire andmetest
Estimation of dredging impact on spatial distribution of TSM concentration using remote sensing data
author
Raag, Laura
supervisor
defence date
language