title
Mitmetasandiline valitsemine Eestis: kohalike omavalitsuste osalemine Euroopa territoriaalse koostöö programmides
Multilevel governance in Estionia: participation of local authorities in European territorial cooperation programmes
author
Jurjeva, Jana
supervisor
Tatar, Merti
defence date
language