title
Juriidilise isiku tuvastamise süsteemi analüüs ja kavandamine
Analysis and Design of a Legal Entity Verification System
author
Ront, Julia
defence date
language
department / college