title
Kasutajakogemuse disaini rakendamine tõhustamaks e-teenuste kasutust noorte seas
Redesigning experience to improve delivery of e-services to youngsters
author
Ruus, Marili
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus