title
Tuumaenergia hülgamise või säilitamise alaseid otsuseid mõjutavad tegurid
Decision-Making Factors to Abolish or Maintain Nuclear Energy
author
Fujimori, Masahiro
keywords
decision-making processes
Fukushima Daiichi Accident
defence date
language