title
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu töötajate uurimusi ja artikleid 2009-2014
Studies and articles by the staff of the Tallinn University of Technology library 2009-2014
publisher
TTÜ Kirjastus
TUT Press
publishing year
identifier
ISBN 9789949236961
ISSN 14062747
language