title
Teekonstruktsiooni kihtide kandevõime ja selle mõõtmine seadmega Dynatest LWD
Bearing capacity of the road construction layers and measuring it with Dynatest LWD
author
Eichfuss, Riho
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information