title
Tarbijajärgsete rõivaste käitlemismeetodeid suunavad kommunikatsioonisõnumid ja tarbijate harjumused TalTech Tartu kolledži tudengite näitel
Communication messages that guide post-consumer clothing disposal methods and consumer habits example of TalTech Tartu college students
author
Konsa, Christelle
supervisor
defence date
language