title
Järve ühistransporditerminali rajamise vajaduse eeluuring
Preliminary Study Into the Necessity for the Establishment of Järve Public Transport Terminal
author
Berman, Edgar
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access