title
Tallinna Sademete intensiivsuse analüüs aastatel 2013-2019 AS Tallinna Vesi seirejaamade andmetel
Analysis of Tallinn Precipitation Intessity According to AS Tallinna Vesi Monitoring Data in 2013-2019
author
Uus, Riin
keywords
sademed
kuu
intensiivsus
precipitation
months
seasons
intensity
supervisor
defence date
language