title
Sihtkoha brändimine ja influencer-turundus: juhtumiuuring Põhjamaade pealinnades
Destination Branding and Influencer Marketing: The Case of Nordic Capitals
author
Hämäläinen, Tatu Arttu
keywords
influence marketing
place branding
storytelling
word-of -mouth
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus