title
Etniliselt mitmekesise töötajaskonna väärtus personalijuhtide näitel Eestis
The Value of Ethnic Diversity in the Workforce from Human Resource Managers´ Perspective in Estonia
author
Ebral, Helen
keywords
personaljuhtimine
etniliselt mitmekesine töötajaskond
stereotüüp
eelarvamus
ethnically diverse workforce
stereotype
prejustice
defence date
language