title
Tartu Linnavalitsuse energiatõhususe tegevuskava aastateks 2016-2020
Tartu City Government Energy Efficiency Action plan for 2016 to 2020
author
Alev, Kaspar
supervisor
Kikas, Martin
defence date
language