title
Reisijanõudluse prognoosimine tulude juhtimise eesmärgil Nordica lennu LO8178 näitel
Forecasting passenger demand for revenue management by example of flight LO8178 operated by Nordica
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit