title
Vanuseline mitmekesisus töökohal: ootused töökeskkonnale ja stereotüübid
Age Diversity in Workplaces: Expectations about Work Environment and Stereotypes
author
Lepik, Pille
supervisor
defence date
language