title
Juhi strateegiate mõju tajutud organisatsiooni kliimale ja töötajate tööga seotusele
The influence of managerial strategies to perceived organisational climate and employees work commitment
author
Steinberg, Hasan
defence date
language