title
Piirangud ja puudujäägid digitaalsete osalusvahendite rakendamisel Eesti ruumilises planeerimises
Restrictions and deficiencies in the implementation of digital participatory tools in spatial planning in Estonia
author
Ilves, Laugren
defence date
language