title
Remonditööde maksumuse prognoosimudel Tallinna Linnavalitsuse hallatavatele elamutele
Repair Costs Prognosis Model for Residential Buildings Managed by the Tallinn City Government
author
Kasemaa, Nelle
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus