title
Soolised erinevused investeerimiskäitumises
Gender differences in investment behaviour
author
Usova, Ekaterina
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus