title
Valmisolek karjäärimuudatuseks ja karjääri kohandamissuutlikkus organisatsiooniliste muudatuste olukorras
Preparedness for career change and career adaptability in organizational change environment
author
Põldaas-Brokko, Margit
supervisor
defence date
language