title
Tallinna Polütehnik Nr 8 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
10.03.1978
language