title
Investeeritud kapitali tootlikkus (ROIC) ettevõtte väärtuse mõjurina
Return on Invested Capital (ROIC) as a Value Driver
author
Kaljo, Andres
keywords
investeeritud kapitali tootlikkus
investeeritud kapital
return on invested capital
ROIC
economic profit
enterprise value
invested capital
supervisor
defence date
language