title
Pärnu endise haigla ja vanglahoonestu ala konverteerimine kaasaegseks linnaruumiks
Conversion of former Pärnu hospital and prison area into contemporary urban environment
author
Kodar, Carolyna
keywords
kunstihoone
koha identiteet
koha sidusus
art centre
place identity
place attachment
supervisor
defence date
language