title
Hüperspektraalse pildistamise kasutamine biokütuse omaduste hindamiseks
Use of hyperspectral imaging for estimating biofuel characteristics
author
Larionenko, Georgii
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network