title
Performance Measurement for the Road Network: Conceptual Approach and Technologies for Estonia
Teedevõrgu tulemuslikkuse mõõtmine: kontseptsioon ja tehnoloogiad Eesti näitel
author
Kõrbe Kaare, Kati
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
15.05.2013
identifier
ISBN 9789949234578 (publication)
ISBN 9789949234585 (pdf)
ISSN 14064766
language