title
Toitainete sisalduse ja reostuskoormuse hinnang Buyuk Menderes'e jõe Valgalas Türgis 2000-2014 aastal
Assessment of Nutrient Content and Pollution Load in Buyuk Menderes River Basin in Turkey in 2000-2014
author
Tiras, Mert
keywords
pinnavee kvaliteedi hinnangud
Buyuk Menderes jõe valgala
surface water quality assrssments
Buyuk Menderes river basin
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus