title
Raske generaatoripõlevkiviõli puhastamine väävliühenditest
Purification of heavy generator shale oil from sulfur compounds
Очистка тяжелой генераторной сланцевой смолы от соединений серы
author
Taar, Anastasia
keywords
raske generaator põlevkiviõli
puhastusmeetodid
mootorikütus
hüdreerimine
heavy generator shale oil
cleaning methods
motor fuel
hydration
тяжелое генераторное сланцевое масло
соединения серы
методы очистки
моторное топливо
гидратация
окисление
магистерская работа
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal