title
Arengumaade valitsuste võimaldamine koostööks üldsusega avalike projektide protsessis – juhtumipõhine väitekiri Nigeeriast
Enabling Government – Public Collaboration in Public Project Processes in Developing Economies – A Case Study of Nigeria
author
Abodei, Ebizimoh
keywords
collaborative public governance
public infrastructural projects delivery
defence date
language