title
Tallinna Polütehnik Nr 12 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
10.04.1981
language