title
Korea Vabariigi roll Kirde- Aasias ning selle mõju Hiina Rahvavabariigi regionaalpoliitikale
The role of the Republic of Korea in Northeast Asia and its implications for the Peoples Republic of Chinas regional policy
author
Rummel, Johanna
supervisor
Turcsányi, Richard
defence date
language