title
Fenooli destilleerimisüksuse kolonni arvutamine
Calculation of phenol distillation column
author
Sinitsyn, Kiryl
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus