title
Moodulmaja energiatõhususe arvutus ja kandekonstruktsiooni kontroll
Modular house energy efficiency calculations and load-bearing elements structuralcontrol
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.