title
Päritoluriigi kuvandi roll klientide autode valimisel (Venemaa turu näitel)
Country of origin image role on customer car choices (on the example of Russian market)
author
Ivanko, Roman
keywords
country-of-origin image
car market evaluation
and product attitudes
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus