title
Tokenimajanduse disain: stiimulid, valitsemissüsteemid ja tokenoomika
Designing a Token Economy: Incentives, Governance and Tokenomics
author
Kivilo, Samela
defence date
language