title
Kooliõpikud kui erineva maailmavaate kujundajad: Eesti ajaloo gümnaasiumiõpikute näitel (1991-2012)
School Textbooks as Tools of Shaping World View: Based on Estonian Gymnasium History Textbooks (1991-2012)
author
Arutyunyan, David
keywords
ajalooõpikud
Eesti ajalugu
history textbooks
supervisor
defence date
language