title
Juhi isiksuse omadused ja nende mõju organisatsiooni juhtimisele Arvato Services Estonia OÜ näitel
Characteristics of the Manager's Personality and Their Effect on Organization Management on the Example of Arvato Services Estonia OÜ
author
Kislatš, Kamila
supervisor
defence date
language