title
Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumise protsess
The process of connection to the public water supply and sewage systems
author
Vartanjan, Jekaterina
keywords
liitumine
EL toetused
sewage system
process of joining
EU grants
supervisor
Liias, Roode; Murre, Urmas
defence date
language