title
Narva põlevkivikarjääri 13. jaoskonna sulgemise ja korrastamise eelprojekt
Preliminary design for closure and recultivation section No 13 Narva oil shale open cast
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access