title
Milleeniumlaste arusaam tuntud nägude kaasamisest turundustegevusse
Millennials perceptions toward the celebrity endorsement
author
Utriainen, Anton Elias
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network